Z I M P A R A   T O Z L A R I
: : : : : : : C A M    K Ü R E : : : : : : :

 

Cam küreler sert ve küre biçimli oldukları için yüzey temizlemede ve yüzeye zarar vermeden metal oksit kalıntılarını gidermede kullanılırlar. Cam malzemeler diğer malzemelerle hiçbir kimyasal reaksiyona girmezler ve bu itibarla aşındırma, yüzey temizleme, parlatma, kalıp temizleme gibi pek çok dikkat gerektiren yüzey işleminde mükemmel şekilde kullanılabilirler.
Cam Küre