Z I M P A R A   T A Ş L A R I
: : : : : : : Ç A N A K   T A Ş L A R : : : : : : :

 

Düz ve konik formlarda çok maksatlı kullanılmaya müsait standart kalitede üretilmektedir. Değişik tipleri istenildiğinde farklı tane büyüklüğü ile temin etmek mümkündür. Sadece kuru taşlama operasyonlarında kullanılırlar.

 

Konik, Alüminyum Çanak Taşları
Düz, Alüminyum Burçlu Mozaik Taşları
Konik, Alüminyum Burçlu Çanak Taşları