Z I M P A R A   T A Ş L A R I
: : : : : : : G A Z    T A Ş L A R I : : : : : : :
Gaz Taşı Çeşitleri
Girit Biley Taşı