Z I M P A R A   T A Ş L A R I
: : : : : : : T A Ş L A M A   T A Ş L A R I : : : : : : :

 

İyi teçhiz edilmiş takım hanelerden kesici takımların bilenmesi, üretilmesi ve onarılması gibi rutin ve sürekli işler için özel olarak seçilip üretilen bir seri taş kullanılmalıdır.

Bazı takım haneler ise sadece kısa süreli değişik işler yapabilecek imkan ve teçhizata sahiptir Taşlama Taşları ekonomikliği ve değişik taşlama işlemlerinde yüksek verim sağlayan kalitesi ile bu tür takım hanelerde de başarıyla kullanılır.

 

Genel Amaçlı Zımpara Taşları
SCG Elmas Bileme Taşları
EK 60 K6 V
Testere Bileme Taşları
EKR (GRIT) K6 VN